Log ind   |  
Drift og Administration Minimer


Baunehøj Vandværk A.m.b.A.
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge
CVR.nr. 30128826

Telefon 48 71 24 49

Email: adm@baunevand.dk

Kontortid:
Mandag - fredag, kl. 8.30 - 13.00

Drift:
Driftsleder Carsten Olsen

Administration:
Administrator Lone Maack

Bankforbindelse: Nordea Helsinge,
2418 - 6449 137 769

Driftsproblemer og akut ledningsbrud udenfor normal arbejdstid:

Vagttelefon: 29 47 24 49

Bestyrelsesformand:
Hans Lassen
E-mail:
adm@baunevand.dk

Forside Minimer

Driftsstatus:

Der er ingen uregelmæssigheder i vandforsyningen.

-------------------------

Aktuelt:

Den årlige aflæsning af vandmåleren er pr. 31. december 2016.

Vandværkets teknikere kører rundt i hele forsyningsområdet i uge 2, fra tirsdag den 10. januar 2017, for at foretage den elektroniske aflæsning. Måleraflæsningen vil fremgå på årsopgørelsen, der udsendes i marts måned 2017.

Forbrugere der endnu ikke har fået udskiftet vandmåleren til en elektronisk vandmåler, skal selv sørge for måleraflæsningen og indsende oplysningerne til administrationen adm@baunevand.dk senest den 15. januar 2017.

----------------------------

Vandværkets leverandør af elektroniske vandmålere og radiomoduler tilbagekalder et større parti HYDRUS vandmålere - serienummer 44, 45, 47, 48 og 49 - installeret af Baunehøj Vandværk i perioden 2013 - 2015.

Det er besluttet, at udskifte samtlige vandmålere med serienummer 44, 45, 47, 48 og 49. De berørte forbrugere bliver informeret.

Målerudskiftningen er påbegyndt og der udsendes en servicemeddelelse på sms et par dage før.

IZAR radiomoduler købt igennem Baunehøj Vandværk er ligeledes tilbagekaldt af leverandøren. De berørte forbrugere er blevet kontaktet.

Vandets hårdhedsgrad: 16o  - middel hårdt vand.


Copyright Rambøll Danmark A/S