Log ind   |  
Drift og Administration Minimer


Baunehøj Vandværk A.m.b.A.
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge
CVR.nr. 30128826

Telefon 48 71 24 49

Email: adm@baunevand.dk

Kontortid:
Mandag - fredag, kl. 8.30 - 13.00

Drift:
Driftsleder Carsten Olsen

Administration:
Administrator Lone Maack

Bankforbindelse: Nordea Helsinge,
2418 - 6449 137 769

Driftsproblemer og akut ledningsbrud udenfor normal arbejdstid:

Vagttelefon: 29 47 24 49

Bestyrelsesformand:
Hans Lassen
E-mail:
adm@baunevand.dk

Vandkvalitet Minimer

Vandets hårdhedsgrad:  16o  - middelhårdt vand

Vandkvaliteten bliver kontrolleret af et uafhængigt laboratorium efter nærmere lovbestemte tidsintervaller.

Drikkevandskontroller foretages hos de yderste forbrugere for at sikre, at vandkvaliteten på hele ledningsstrækningen lever op til de lovgivningsmæssige krav og overholder grænseværdierne.

De seneste tre drikkevandsanalyser og analyser for vandkvaliteten før vandet sendes ud til forbrugerne vises nedenfor.

Drikkevandsanalyser 2017:

10-10-2017

12-09-2017

01-06-2017


Rentvand analyser 2016/2017:

10-08-2017

07.02.2017

16.08.2016


 

Link - Vejledende information om vandanalyser

 Copyright Rambøll Danmark A/S