Log ind   |  
Drift og Administration Minimer


Baunehøj Vandværk A.m.b.A.
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge
CVR.nr. 30128826

Telefon 48 71 24 49

Email: adm@baunevand.dk

Telefontid:
Mandag - fredag, kl. 8.30 - 13.00

Drift:
Driftsleder Carsten Olsen

Administration:
Administrator Lone Maack

Bankforbindelse: Nordea Helsinge,
2418 - 6449 137 769

Driftsproblemer og akut ledningsbrud udenfor normal arbejdstid:

Vagttelefon: 29 47 24 49

Bestyrelsesformand:
Hans Lassen
E-mail:
adm@baunevand.dk

Om Baunehøj Vandværk Minimer

 

Baunehøj Vandværk er pr. 1. januar 2007 omdannet fra et kommunalt vandværk til et forbrugerejet vandværk, Baunehøj Vandværk A.m.b.A.

Baunehøj Vandværk er bygget i 1968 ved Baunehøj i Skærød og er løbende blevet udvidet og moderniseret, så det i dag fremstår som en tidssvarende og funktionel arbejdsplads. I 2011/2012 blev den eksisterende bygning udvidet til brug for teknik og administration.

Baunehøj Vandværk har administreret Asserbo Vandværk siden 2009 og har fra den 1. januar 2012 indgået et driftssamarbejde med Asserbo Vandværk. Baunehøj Vandværk har den 1. januar 2014 også overtaget administrationen af Smidstrup Vandværk.

1. januar 2012 blev der etableret et lokale fællesskab med Tisvilde Vandværk og Vejby Vandforsyning. Administrationen udføres fra lokalerne på Baunehøj Vandværk. Fra 1. marts 2015 har Baunehøj Vandværk indgået et driftssamarbejde med Tisvilde Vandværk og Vejby Vandforsyning.

Baunehøj Vandværk har pr. 1.1.2018: 2.982 andelshavere.

Vandværket udpumpede i 2017 i alt 296.700 m3 drikkevand til forbrugerne i forsyningsområdet mod 294.800 m3 året før.

Baunehøj Vandværks forsyningsområde dækker Skærød, Annisse Nord, Annisse, Ramløse, Ramløse Sand, mod nord ad Bækkebrovej til Tibirke og det sydligste Tisvilde. Mod øst til Holløse og Ørby og mod syd igen ad Kildevejen til Ågerup og Tågerup, i alt 165 km vandledning.

 

 

Copyright Rambøll Danmark A/S