Vandkvalitet


Vandets hårdhedsgrad:  16 - middelhårdt vand

Vandkvaliteten bliver kontrolleret af et uafhængigt laboratorium efter nærmere lovbestemte tidsintervaller. 

Drikkevandskontroller foretages hos de yderste forbrugere for at sikre, at vandkvaliteten på hele ledningsstrækningen lever op til de lovgivningsmæssige krav og overholder grænseværdierne. Myndighederne har med virkning fra 1. januar 2018 indført en ny drikkevandsbekendtgørelse.

De seneste tre drikkevandsanalyser og analyser for vandkvaliteten på vandværket før vandet sendes ud til forbrugerne vises nedenfor. 

Drikkevandsanalyser:


12-07-2019 A-prøve 12-07-2019 B-prøve

09-05-2019 A-prøve 09-05-2019 B-prøve

08-04-2019 A-prøve 08-04-2019 B-prøve

 

 

Vandanalyser - Afgang Vandværk 2018/2019:

04-06-2019

08-03-2019

06-12-2018Pesticider:

Der har i medierne været en del skriverier omkring fund af pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevandet hos visse vandværker. Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt, der er brugt i Danmark fra 1960'erne og er forbudt i 1996. Det blev brugt som ukrudtsmiddel i forbindelse med dyrkning af roer, rødbeder og løg. Baunehøj Vandværk har testet samtlige vandboringer for pesticidet i efteråret 2017 og der er ikke fundet rester af desphenyl-chloridazon. Analyseresultaterne kan ses her.

De seneste to pesticider som vandværkerne anbefales at teste for er 1,2,4 Triazol og N,N-Dimethylsulfamid (DMS). Baunehøj Vandværk har testet for begge pesticider i juni 2018 og der er ikke fundet rester af 1,2,4 Triazol eller N,N-Dimethylsulfamid (DMS) i vandet. Analyseresultatet kan ses her.