Om Baunehøj vandværk

 

Baunehøj Vandværk er pr. 1. januar 2007 omdannet fra et kommunalt vandværk til et forbrugerejet vandværk, Baunehøj Vandværk a.m.b.a.  

Baunehøj Vandværk er bygget i 1968 ved Baunehøj i Skærød og er løbende blevet udvidet og moderniseret, så det i dag fremstår som en tidssvarende og funktionel arbejdsplads. I 2011/2012 blev den eksisterende bygning udvidet til brug for teknik og administration.
 
Den 1. januar 2012 blev der etableret et lokalefællesskab med Tisvilde Vandværk og Vejby Vandforsyning. Administrationen udføres fra lokalerne på Baunehøj Vandværk. Fra 1. marts 2015 har Baunehøj Vandværk endvidere indgået et driftssamarbejde med Tisvilde Vandværk og Vejby Vandforsyning.

Baunehøj Vandværk har administreret Smidstrup Vandværk siden 1. januar 2014.
 
Baunehøj Vandværk har pr. 1.1.2019: 2.984 andelshavere.

Vandværket udpumpede i 2018 i alt 327.300 m3 drikkevand til forbrugerne i forsyningsområdet mod 296.700 m3 året før.
 
Baunehøj Vandværks forsyningsområde dækker Skærød, Annisse Nord, Annisse, Ramløse, Ramløse Sand, mod nord ad Bækkebrovej til Tibirke og det sydligste Tisvilde. Mod øst til Holløse og Ørby og mod syd igen ad Kildevejen til Ågerup og Tågerup, i alt 165 km vandledning.