Log ind   |  
Drift og Administration Minimer


Baunehøj Vandværk A.m.b.A.
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge
CVR.nr. 30128826

Telefon 48 71 24 49

Email: adm@baunevand.dk

Telefontid:
Mandag - fredag, kl. 8.30 - 13.00

Drift:
Driftsleder Carsten Olsen

Administration:
Administrator Lone Maack

Bankforbindelse: Nordea Helsinge,
2418 - 6449 137 769

Driftsproblemer og akut ledningsbrud udenfor normal arbejdstid:

Vagttelefon: 29 47 24 49

Bestyrelsesformand:
Hans Lassen
E-mail:
adm@baunevand.dk

Vandkvalitet Minimer

Vandets hårdhedsgrad:  16o  - middelhårdt vand

Vandkvaliteten bliver kontrolleret af et uafhængigt laboratorium efter nærmere lovbestemte tidsintervaller.

Drikkevandskontroller foretages hos de yderste forbrugere for at sikre, at vandkvaliteten på hele ledningsstrækningen lever op til de lovgivningsmæssige krav og overholder grænseværdierne. Myndighederne har med virkning fra 1. januar 2018 indført en ny drikkevandsbekendtgørelse.

De seneste tre drikkevandsanalyser og analyser for vandkvaliteten på vandværket før vandet sendes ud til forbrugerne vises nedenfor.

Drikkevandsanalyser 2018 efter nyt analyseprogram:

07-08-2018 A prøve

07-08-2018 B prøve

16-05-2018 1. prøve

16-05-2018 2. prøve

13-02-2018 1. prøve

13-02-2018 2. prøve

Vandanalyser - afgang værk 2017/2018:

18-09-2018

13-06-2018

30-01-2018 Før UV-anlæg

30-01-2018 Efter UV-anlæg


Pesticider:

Der har i medierne været en del skriverier omkring fund af pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevandet hos visse vandværker. Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt, der er brugt i Danmark fra 1960'erne og er forbudt i 1996. Det blev brugt som ukrudtsmiddel i forbindelse med dyrkning af roer, rødbeder og løg. Baunehøj Vandværk har testet samtlige vandboringer for pesticidet i efteråret 2017 og der er ikke fundet rester af desphenyl-chloridazon. Analyseresultaterne kan ses her.

De seneste to pesticider som vandværkerne anbefales at teste for er 1,2,4 Triazol og N,N-Dimethylsulfamid (DMS). Baunehøj Vandværk har testet for begge pesticider i juni 2018 og der er ikke fundet rester af 1,2,4 Triazol eller N,N-Dimethylsulfamid i vandet. Analyseresultatet kan ses her.

 
Link - Vejledende information om vandanalyser

 Copyright Rambøll Danmark A/S