Log ind   |  
Drift og Administration Minimer


Baunehøj Vandværk A.m.b.A.
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge
CVR.nr. 30128826

Telefon 48 71 24 49

Email: adm@baunevand.dk

Kontortid:
Mandag - fredag, kl. 8.30 - 13.00

Drift:
Driftsleder Carsten Olsen

Administration:
Administrator Lone Maack

Bankforbindelse: Nordea Helsinge,
2418 - 6449 137 769

Driftsproblemer og akut ledningsbrud udenfor normal arbejdstid:

Vagttelefon: 29 47 24 49

Bestyrelsesformand:
Hans Lassen
E-mail:
adm@baunevand.dk

Vandkvalitet Minimer

Vandets hårdhedsgrad:  16o  - middelhårdt vand

Vandkvaliteten bliver kontrolleret af et uafhængigt laboratorium efter nærmere lovbestemte tidsintervaller.

Drikkevandskontroller foretages hos de yderste forbrugere for at sikre, at vandkvaliteten på hele ledningsstrækningen lever op til de lovgivningsmæssige krav og overholder grænseværdierne.

De seneste tre drikkevandsanalyser og analyser for vandkvaliteten før vandet sendes ud til forbrugerne vises nedenfor.

Drikkevandsanalyser 2017:

05-12-2017

07-11-2017

10-10-2017


Vandanalyser - afgang værk 2017/2018:

30-01-2018 Før UV-anlæg

30-01-2018 Efter UV-anlæg

10-08-2017

07.02.2017

Pesticider:

Der har i medierne været en del skriverier omkring fund af pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevandet hos visse vandværker. Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt, der er brugt i Danmark fra 1960'erne og er forbudt i 1996. Det blev brugt som ukrudtsmiddel i forbindelse med dyrkning af roer, rødbeder og løg. 

Baunehøj Vandværk har testet samtlige vandboringer for pesticidet i efteråret 2017 og der er ikke fundet rester af desphenyl-chloridazon.

 


Link - Vejledende information om vandanalyser

 Copyright Rambøll Danmark A/S