Log ind   |  
Drift og Administration Minimer


Baunehøj Vandværk A.m.b.A.
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge
CVR.nr. 30128826

Telefon 48 71 24 49

Email: adm@baunevand.dk

Telefontid:
Mandag - fredag, kl. 8.30 - 13.00

Drift:
Driftsleder Carsten Olsen

Administration:
Administrator Lone Maack

Bankforbindelse: Nordea Helsinge,
2418 - 6449 137 769

Driftsproblemer og akut ledningsbrud udenfor normal arbejdstid:

Vagttelefon: 29 47 24 49

Bestyrelsesformand:
Hans Lassen
E-mail:
adm@baunevand.dk

Fjernaflæsning Minimer

Når der er installeret en fjernaflæselig vandmåler, skal der ikke længere foretages en årlig indberetning af målerstanden.

Vandværket sørger fremover for elektronisk indberetning af målerstanden ved at køre forbi på vejen og indhente målerdata fra vandmåleren i målerbrønden eller fra den indvendige vandmåler.

Vandværket opfordrer fortsat forbrugerne til at foretage jævnlig aflæsning af vandmåleren.

Nedenfor findes en vejledning  til brug af HYDRUS fjernaflæselig vandmåler.

Vejledning til fjernaflæselig vandmåler

Copyright Rambøll Danmark A/S